Thông báo

Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa I khóa 14 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa I khóa 14 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa I đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa I đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa II đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa II đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo kết quả thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 ngành Y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 ngành Y học cổ truyền
+ Tiến sĩ: 5 chỉ tiêu
+ Thạc sĩ: 95 chỉ tiêu
+ Bác sĩ ...

Xem thêm
Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Xem thêm