Thông báo

Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Thông báo thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Đại học hệ liên thông chính quy năm 2018

Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Đại học hệ liên thông chính quy năm 2018

Xem thêm
Thông báo Điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2018

Xem thêm
Thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

Xem thêm

Liên kết nổi bật