Thông báo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 ngành Y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 ngành Y học cổ truyền
+ Tiến sĩ: 5 chỉ tiêu
+ Thạc sĩ: 95 chỉ tiêu
+ Bác sĩ ...

Xem thêm
Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Thông báo thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Đại học hệ liên thông chính quy năm 2018

Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Đại học hệ liên thông chính quy năm 2018

Xem thêm
Thông báo Điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển, tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2018

Xem thêm