Đề án tuyển sinh năm 2018

Ngày tháng: 31/07/2018 2:51 CH
Lượt xem: 636
Cỡ chữ

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển sinh năm 2018 các hệ:


- Hệ Đại học chính quy (chỉ tiêu): + Ngành Y học cổ truyền (530)
                 + Ngành Y đa khoa (120) 
 + Ngành Dược học (120)
- Hệ liên thông chính quy


- Chương trình đào tạo Liên kết với Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc


Download Đề án tuyển sinh năm 2018 tại đây: De an tuyen sinh nam 2018_.PDF

 

* Báo cáo Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018.Download tại đây:  Bao cao thong tin Ho trơ tuyen sinh.PDF


Đề án tuyển sinh năm 2018