Thông báo về Thời gian và thủ tục nhập học đối với sinh viên trúng tuyển khóa 9 (2016 - 2022) hệ đào tạo liên kết Việt Nam - Trung Quốc

Thời gian và thủ tục nhập học đối với sinh viên trúng tuyển khóa 9 (2016 - 2022) hệ đào tạo liên kết Việt Nam - Trung Quốc (có danh sách kèm theo)
Ngày tháng: 29/03/2017 7:26 SA
Lượt xem: 452
Cỡ chữ
THÔNG BÁO
THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHÓA 9 (2016 - 2022) 
HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
(có danh sách kèm theo)