Ban Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam giao nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với viên chức Học viện

Chiều ngày 11/7, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã họp và trao quyết định về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với viên chức Học viện.
Ngày tháng: 12/07/2019 4:40 CH
Lượt xem: 2270
Cỡ chữ
Buổi họp diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Bí thư đảng ủy – Giám đốc Học viện. Tại buổi họp, bà Trịnh Quỳnh Mai – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã đọc quyết định giao nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với viên chức Học viện, cụ thể:

Cử ông Trần Đức Hữu, Tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa Trung y, Phó chủ nhiệm bộ môn Châm cứu, phụ trách khoa Châm cứu – Bệnh viện Tuệ Tĩnh, phụ trách phòng tổ chức cán bộ, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, cho đến khi có quyết định mới.

            
                                   Cử ông Trần Đức Hữu, Tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa Trung y phụ trách phòng tổ chức cán bộ

Cử ông Trần Anh Tuấn, Tiến sĩ Y học cổ y truyền, Phó Giám đốc Trung tâm thực hành tiền lâm sàng, phụ trách Trung tâm thực hành tiền lâm sàng, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, cho đến khi có quyết định mới.

Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Phó trưởng khoa Nội – Bệnh viện Tuệ Tĩnh đối với ông Trần Anh Tuấn, Tiến sĩ Y học cổ y truyền, Phó Giám đốc Trung tâm thực hành tiền lâm sàng, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, cho đến khi có quyết định mới.

      
                                Cử ông Trần Anh Tuấn, Tiến sĩ Y học cổ y truyền phụ trách Trung tâm thực hành tiền lâm sàng

Điều động bà Tạ Thị Hương, Thạc sĩ Hành chính, Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp đến công tác tại phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Tuệ Tĩnh và giao nhiệm vụ Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, cho đến khi có quyết định mới.

Các đồng chí được nhận nhiệm vụ cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban giám đốc và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian kiêm nhiệm.
T/h: Lê Chính; Ảnh: Hùng Phúc