Trường Đại học Trung Y Dược Thành Đô - Trung Quốc trao bằng Giáo sư danh dự cho TS. Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện và TS. Đoàn Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện

Ngày tháng: 29/03/2017 7:40 SA
Lượt xem: 441
Cỡ chữ
Hình ảnh Hiệu trưởng Trường Đại học Trung Y Dược Thành Đô - Trung Quốc trao bằng Giáo sư danh dự cho TS Đậu Xuân Cảnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện  và TS Đoàn Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền VN
Giám đốc Học viện - TS Đậu Xuân Cảnh nhận bằng Giáo sư danh dự do Hiệu trưởng Trường Đại học
Trung Y Dược Thành Đô trân trọng trao tặngPhó Giám đốc Học viện - TS. Đoàn Quang Huy nhận bằng Giáo sư danh dự do Hiệu trưởng Trường Đại học
Trung Y Dược Thành Đô trao tặng

Giám đốc Học viện TS Đậu Xuân Cảnh  và TS Đoàn Quang Huy nhận bằng Giáo sư danh dự Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hải là Cán bộ của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đang nghiên cứu
và học tập tại Trường Đại học Trung Y Dược Thành Đô tặng hoa chúc mừng Giám đốc Học viện 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hải tặng hoa chúc mừng Phó Giám đốc Học viện                

    T/h: Phòng Truyền Thông