Hình ảnh đẹp tại Hội nghị Quốc tế về viết sách Trung Y được tổ chức tại Bắc Kinh - Trung Quốc

Ngày tháng: 29/03/2017 7:54 SA
Lượt xem: 378
Cỡ chữ

Hình ảnh đẹp tại Hội nghị  Quốc tế về viết sách Trung Y được tổ chức tại Bắc Kinh - Trung QuốcTS. Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Hội nghịTS.Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện và TS.Đoàn Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện tại Hội nghị


  Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

                                                                                                                                                            T/h: Phòng Truyền Thông