Hình ảnh đẹp tại Diễn đàn ASEAN-Trung Quốc về Hợp tác y tế lần thứ nhất được tổ chức ở Thành phố Nam Ninh Trung Quốc

Ngày tháng: 29/03/2017 7:56 SA
Lượt xem: 399
Cỡ chữ
Hình ảnh đẹp tại Diễn đàn ASEAN - Trung Quốc về Hợp tác y tế lần thứ nhất được tổ chức ở Thành phố Nam Ninh,

Trung Quốc


GS.TS Lê Quang Cường Thứ trưởng Bộ Y tế, TS.Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện YDHCTVN, 
TS. Đoàn Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện dự Hội nghị 


Giám đốc Học viện phát biểu bằng tiếng Anh tại Hội nghị


Sau bài phát biểu TS. Đậu Xuân Cảnh nhận Kỷ niệm chương của Ban tổ chức


Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

                     T/h: Phòng Truyền Thông