Thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018
Ngày tháng: 06/08/2018 10:57 SA
Lượt xem: 1903
Cỡ chữ

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018. Tra cứu danh sách trúng tuyển tại địa chỉ:tuyensinh.vutm.edu.vn