Trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc trao danh hiệu Giáo sư danh dự cho TS Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Ngày tháng: 29/03/2017 8:10 SA
Lượt xem: 1457
Cỡ chữ

Hình ảnh Trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc trao danh hiệu Giáo sư danh dự cho TS Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, một chức danh cao quý đối với Trường về quá trình xây dựng ngành y học cổ truyền Việt Nam và phát triển hợp tác với Trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân hiện nay.

 


TS. Đậu Xuân Cảnh (Giám đốc Học viện Y -Dược học Cổ truyền Việt Nam) và GS.Viện sĩ Trương Bá Lễ (Hiệu trưởng Trường ĐH Trung Y dược Thiên Tân – Trung Quốc)


Học viện Y-Dược học Cổ truyền Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Trường ĐH Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc