Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện YDHCT Việt Nam đào tạo ngành Y đa khoa; trình độ đại học hệ chính quy

Ngày 29 tháng 7 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định cho phép Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đào tạo ngành Y đa khoa, mã số 52720101; trình độ đại học hệ chính quy
Ngày tháng: 29/03/2017 8:02 SA
Lượt xem: 1040
Cỡ chữ
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đào tạo ngành Y đa khoa, mã số 52720101; trình độ đại học hệ chính quy