Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy bổ sung đợt 2 năm 2016

Ngày tháng: 29/03/2017 7:18 SA
Lượt xem: 272
Cỡ chữ

THÔNG BÁO


Về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy bổ sung đợt 2 năm 2016
(từ ngày 11/9/2016 đến ngày 21/9/2016)