PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. ĐOÀN QUANG HUY
Ngày tháng: 29/03/2017 7:30 CH
Lượt xem: 237
Cỡ chữ

TIỂU SỬ PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

 

TS. ĐOÀN QUANG HUY

 

 

Ngày sinh: 19/05/1965

Quê quán: An Đồng – Hưng Hà – Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Tôn giáo: Không.

Đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo dục phổ thông: 10/10

Chuyên môn: Tiến sĩ Y học cổ truyền

Lý luận Chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: Nga A, Anh B, Trung D

 

Quá trình đào tạo:

1996– 2000: Học Thạc sĩ tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Quân đội

2000– 2004: Học Tiến sĩ ở trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân – Trung Quốc

2008: Học Cao cấp chính trị tại Học viện chính trị khu vực I

 

Quá trình công tác:

- 4/1990– 5/1996: Giáo viên trường Trung cấp Y Tuệ Tĩnh – Bí thư đoàn trường

- 2005– 2008: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam –Phó chủ nhiệm bộ môn Nội, Viện phó Viện nghiên cứu
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2008
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2007, 2008, 2009
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2012
- 2008– 2013: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh

- 2013– 2016: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Phó Giám đốc Viện nghiên cứu, giảng viên chính

- 5/2016: Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, kiêm phó trưởng Phòng Đào tạo
- 2016 - nay: Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
- 10/2016: Giáo sư danh dự trường Đại học Trung Y Dược Thành Đô – Trung Quốc
- Tháng 1/2017: Giáo sư danh dự trường Đại học Trung Y - Dược Thiên Tân, Trung Quốc.