PHÓ GIÁM ĐỐC

TS.PHẠM QUỐC BÌNH
Ngày tháng: 29/03/2017 7:10 SA
Lượt xem: 258
Cỡ chữ

TIỂU SỬ PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

TS. PHẠM QUỐC BÌNH

 

Ngày sinh: 25/04/1968

Quê quán: Xã Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam.

Tôn giáo: Không.

Đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo dục phổ thông: 12/12

Chuyên môn: Tiến sĩ, Chủ nhiệm bộ môn Y lý y học cổ truyền.

Lý luận Chính trị: Cao cấp lý luận và quản lý hành chính

Ngoại ngữ: Trung văn D; Anh văn C

 

Quá trình đào tạo:

9/1986 - 8/1992: Học bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội

9/1999 - 7/2004: Học Thạc sĩ y khoa chuyên ngành Trung y nội khoa tại Đại học Trung Y - Dược Thiên Tân – Trung Quốc

9/1999 - 7/2004: Học Tiến sĩ y khoa chuyên ngành Trung y nội khoa tại Đại học Trung Y - Dược Thiên Tân – Trung Quốc

10/2011 - 4/2013: Cao cấp lý luận Chính trị và Hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

Quá trình công tác:

12/1992 – 9/1999: Giáo viên trường Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh - Bộ Y tế

8/2004 9 /2006: Giảng viên, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam – Bộ Y tế

9/2006 – 7/2009: Nghiên cứu sinh, Đại học Trung Y - Dược Thiên Tân – Trung Quốc

7/2009 – nay: Giảng viên chính, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam – Bộ Y tế

8/2013 đến nay: Phó Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy.