GIÁM ĐỐC

TS. ĐẬU XUÂN CẢNH
Ngày tháng: 29/03/2017 7:31 CH
Lượt xem: 299
Cỡ chữ

TIỂU SỬ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

TS. ĐẬU XUÂN CẢNH

 

 

- Ngày sinh: 12/12/1960

- Quê quán: Xuân Viên – Nghi Xuân – Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch Việt Nam.

- Tôn giáo: Không.

- Đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Giáo dục phổ thông: 10/10.

- Chuyên môn: Bác sỹ. Tiến sĩ Y khoa -  Chuyên ngành YHCT.

- Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

- Hình thức đào tạo : Chính quy.

- Lý luận Chính trị : Cao cấp.

- Ngoại ngữ : Anh C; Trung B

Quá trình đào tạo:

9/1978-  9/1984: Bác sỹ đa khoa dài hạn tập trung tại Đại học Y Hà Nội

3/1994– 6/1996: Chuyên khoa cấp I YHCT tại Đại học Y Hà Nội

6- 9/2009: Học bồi dưỡng YHCT tại Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh, Trung Quốc.

9/2001-1/2002: Cao học YHCT tại Đại học Y Hà Nội.

9/2003– 12/2007: Nghiên cứu sinh YHCT tại Đại học Y Hà Nội.

9/2009– 10/2011: Cao cấp lý luận chính trị Hành chính tại chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

9/2012– 10/2012: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên cao cấp tại Học viện Hành chính quốc gia.

 Quá trình công tác:

3/1985– 7/1985: Cán bộ giảng dạy Trường Trung học Y tế Quảng Nam – Đà Nẵng (Nay là Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam)

8/1985– 12/1996: Phụ trách khoa, Trưởng khoa Đông Y Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

01/1997– 9/1997: Trưởng khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

10/1997– 9/1998: Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học dân tộc Quảng Nam

10/1998– 3/2006: Giám đốc Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Quảng Nam.

4/2006– 5/2009: Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Tuệ Tĩnh – Học viện YDHCT Việt Nam.

2006-2010: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

6/2009– 12/2010: Chuyên viên Chính Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ
2011: Đạt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

2011-2015: Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

01/2011- 01/2015 : Hàm vụ Phó, Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

01/2015- 04/11/2015: Chuyên viên Cao cấp Vụ Khoa giáo Văn xã – Văn phòng Chính phủ.

05/11/2015: Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

25/1/2016 đến nay: Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam.

2016 : Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

2016: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam.
2016: Tổng biên tập Tạp chí Y Dược cổ truyền

11/10/2016 : Giáo sư danh dự Trường Đại học Trung Y Dược Thành Đô - Trung Quốc.

1/2017: Giáo sư danh dự Trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân - Trung Quốc.